Checklist

to-doEr moet heel veel geregeld worden bij een echtscheiding. Denk hierbij niet alleen aan de voor de hand liggende zaken – zoals de verdeling van de inboedel, wie er in de woning mag blijven wonen, het verdelen van (spaar)geld en (indien van toepassing) het opstellen van een ouderschapsplan – maar ook aan zaken die minder snel in je op komen. Heeft je aanstaande ex-partner bijvoorbeeld toegang tot je e-mail of social media-accounts? Het veranderen van de wachtwoorden is dan ook zeker iets van op je to-do lijst moet voorkomen.

Aan de hand van deze checklist zorg je ervoor dat je scheiding goed geregeld wordt en dat je niets vergeet.

Documenten voor het echtscheidingsverzoek

Voor het aanvragen van de scheiding zijn verschillende documenten nodig.  Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat je deze in je bezit hebt, dus het is slim om dit op tijd te regelen.

 • Uittreksels uit het persoonsregister. Beide partners dienen een uittreksel uit het persoonsregister in te leveren. Deze vraag je op bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Vraag of ze de nationaliteit en de datum van vestiging erop vermelden – dit is niet standaard, maar wel nodig voor de aanvraag van een echtscheiding.
 • Uittreksel uit het huwelijksregister. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar je getrouwd bent.
 • Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen. Deze is op te vragen bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.

Regel het voor de kinderen

Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is één van de prioriteiten die bovenaan de to-do lijst moet staan het opstellen van het (verplichte) ouderschapsplan. Afhankelijk van de manier waarop beide partners met elkaar hierover kunnen communiceren, kan dit een lastig proces zijn. Probeer ook dit dus zo snel mogelijk af te ronden.

Is het moeilijk om dit in goed overleg te bespreken? Schakel dan de hulp in van een bemiddelaar of mediator. Deze helpt je om met elkaar in gesprek te gaan, maar kan ook adviseren over alle praktische zaken waarmee je bij de scheiding te maken krijgt.

Bij het maken van duidelijke afspraken rondom de kinderen denk je onder andere aan het volgende:

 • Woonplaats van de kinderen.
 • Invulling van de dagelijkse verzorging (bijvoorbeeld co-ouderschap).
 • (Medische) zorg en opvoeding.
 • Schoolkeuze.
 • Sportkeuze.
 • Halen en brengen naar school, sportclub en vriendjes en vriendinnetjes.
 • Verdeling van vakantie.
 • Feest- en verjaardagen.
 • De kinderalimentatie en het beheren van (spaar)rekeningen.
 • Het beheren van de kinderbijslag.
 • De communicatie hierover.

Al deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan wordt ondertekend door beide ouders en, samen met het echtscheidingsverzoek, voorgelegd aan de rechter. De rechter moet het ouderschapsplan goedkeuren.

De financiën

Een scheiding zet ook op financieel gebied veel op z’n kop. Maak om te beginnen een inventarisatie van de inkomsten en uitgaven van beide partners. Dit geeft meer inzicht in de bestedingsruimte en kan gebruikt worden voor het regelen van de volgende zaken:

 • Het verdelen van de (spaar)rekeningen (ieder de helft, tenzij anders beslist wordt).
 • Het verdelen van (indien aanwezig) de schulden (ieder de helft, tenzij anders beslist wordt).
 • Uitzoeken en verdelen van de pensioenfondsen.
 • Het vaststellen van de partneralimentatie.
 • Het regelen van de verzekeringen.
 • Het controleren van de gevolgen voor de belastingaangifte en –teruggave.
 • Het aanpassen van je testament.

Woning en inboedel

Bij een scheiding blijft vaak één van de partners in de woning wonen, maar wanneer dit geen optie is, moet de woning verkocht worden (of het huurcontract opgezegd worden). Uiteraard zorgt dit alles voor het nodige regelwerk.

 • De woning laten taxeren.
 • Hypotheekzaken regelen.
 • Huurcontract opzeggen (indien van toepassing).
 • Nieuwe woonruimte zoeken.
 • Inboedel verdelen.

Ook niet vergeten

Er komt veel op je af wanneer je gaat scheiden. Behalve al het bovenstaande regelwerk, moet je ook de ‘kleinere klusjes’ niet vergeten. Houd ook hier bijvoorbeeld nog rekening mee:

 • Zijn jullie allebei lid van dezelfde vereniging? Het is slim om te bespreken of je allebei lid wil / kunt blijven.
 • Zijn er abonnementen die op naam van jullie beiden staan?
 • Zijn er wachtwoorden van e-mail en social media-accounts die veranderd moeten worden?
 • Zijn er nog andere organisaties die op de hoogte gebracht moeten worden van de scheiding?

Probeer al deze zaken van de checklist scheiden met elkaar te regelen en te bespreken. Is dit niet mogelijk, maak dan afspraken over wie welke informatie verzameld en het regelwerk uitvoert. Op die manier is het voor beide partners duidelijk wat er precies gebeurt en kan er achteraf geen onenigheid ontstaan op de manier waarop iets is uitgevoerd (en of het wel gebeurd is).