Bemiddeling

Scheiden. Voor iedereen die in het huwelijksbootje stapt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) is een echtscheiding een ‘ver van mijn bed show’. Toch blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in 2013 maar liefst 38,1% van de huwelijken ontbonden werd door een scheiding. Dat is meer dan 1 op de 3 huwelijken.

Wie zelf eenmaal de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden, heeft er belang bij om dit zo goed mogelijk te regelen. Er moeten immers veel afspraken gemaakt worden, zoals wat er met het huis gebeurt, hoe de inboedel wordt verdeelt en hoe financiële kwesties afgehandeld worden. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is een scheiding in goed overleg haast onontbeerlijk.

Natuurlijk blijkt in de praktijk vaak dat de werkelijkheid anders is. Een echtscheiding is een laatste uitweg in een relatie die niet goed loopt en vaak zijn er al veel ruzies en wederzijdse verwijten aan vooraf gegaan. Bovendien kunnen de emoties ook tijdens de scheiding hoog oplopen, waardoor het moeilijk kan zijn om in goed overleg uit elkaar te gaan. In die situaties – maar ook wanneer je de scheiding gewoon zo goed mogelijk geregeld wil hebben – is het verstandig om te kiezen voor bemiddeling of mediation.

Samen een echtscheidingsadvocaat inhuren

Een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van een scheidingsbemiddelaar of een –mediator is dat beide partners er allebei het beste van willen maken. Beide partijen dienen open te staan voor de bemiddeling en maken, onder begeleiding van de bemiddelaar of mediator, samen afspraken.

Deze afspraken worden op papier gezet en moeten meegestuurd worden bij het indienen van de uiteindelijke echtscheidingsaanvraag. Een scheiding verloopt altijd via de rechtbank en hiervoor is het dan ook nodig dat een echtscheidingsadvocaat ingeschakeld wordt.

Partners die hun scheiding in goed overleg hebben weten te regelen, kunnen echter ook overwegen om samen een echtscheidingsadvocaat in te huren. Dit scheelt uiteraard aanzienlijk in de kosten en omdat er al afspraken zijn gemaakt, is het niet nodig om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Alle juridische kwesties zijn immers al besproken en vastgelegd.

Toekomstplannen: scheiden zonder advocaat

Momenteel ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ter goedkeuring dat het mogelijk moet maken om te scheiden zonder advocaat. De huidige situatie vereist nu nog dat er altijd een advocaat wordt ingeschakeld bij een echtscheiding, zelfs wanneer beide partners in goed overleg zelf alle afspraken hebben gemaakt. Ook is een gang naar de rechtbank noodzakelijk om de echtscheiding uit te laten spreken door een rechter.

Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat men voortaan kan scheiden zonder advocaat en rechter. In plaats daarvan moet een ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegdheid krijgen om een scheiding te regelen. Dit is uiteraard goedkoper dan het inhuren van een advocaat en gaat bovendien ook sneller. Wel is de voorwaarde dat beide partners achter de scheiding staan en dat de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.