Over scheiden

Een echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die in een mensenleven plaats kan vinden. Scheiden gaat altijd gepaard met (hoog oplopende) emoties, onzekerheid en veel veranderingen in het dagelijks leven. Bij een scheiding moet veel geregeld worden en natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden, zoals wat er met de woning gebeurt, hoe de inboedel verdeeld wordt en hoe financiële kwesties afgehandeld worden. Uiteraard wordt het nog veel ingewikkelder wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn. In het geval van minderjarige kinderen moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld worden.

Een scheiding vraagt om een goede planning

Er zijn wettelijk gezien drie verschillende manieren om uit elkaar te gaan, deze zijn;

  • De echtscheiding.
  • Een scheiding van tafel en bed.
  • De ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Voor welke vorm er ook gekozen wordt, het is bij iedere scheiding in ieder geval van het grootste belang dat de communicatie tussen de aanstaande ex-partners goed blijft lopen. Is dit lastig, dan kan hiervoor professionele hulp ingeschakeld worden. Te denken valt aan een scheidingsbemiddelaar of –mediator die advies geeft bij het maken van afspraken, maar het kan ook nodig zijn om een juridisch of financieel expert in te schakelen die helpt bij het maken van een juiste verdeling.

Belangrijk is ook om bij het maken van afspraken niets te vergeten. Natuurlijk staan de meest voor de hand liggende zaken al snel op de agenda, maar veel mensen houden er in de eerste instantie geen rekening mee dat bijvoorbeeld ook het pensioen verdeeld moet worden. Is er bovendien sprake van een financiële schuld, dan dient ook deze over beide partners verdeeld te worden. Wie gaat scheiden, doet er dan ook goed aan om een checklist te gebruiken. Dit voorkomt dat men een belangrijke afspraak over het hoofd ziet, maar het zorgt ook voor een houvast in een vaak toch al zo moeilijke en bewogen tijd.