Bemiddeling en mediation

Eén ding mag duidelijk zijn: een scheiding is nooit leuk. Niemand hoopt een dergelijk proces ooit door te moeten maken, maar als de relatie echt niet meer te redden blijkt te zijn, is een scheiding vaak de enige uitweg. Het is echter belangrijk dat beide partners de scheiding in een zo goed mogelijk overleg met elkaar weten te regelen.

1862g2
Redenen voor aanvragen echtscheiding

In de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn. Bij een scheiding kunnen de emoties uiteraard hoog oplopen. Geen wonder dan ook, dat veel mensen het moeilijk vinden om de zaken goed te regelen met de aanstaande ex-partner. Een scheidingsbemiddelaar of -mediator biedt in deze gevallen uitkomst. Hij of zij helpt beide partners met elkaar in gesprek te gaan om zo samen afspraken te kunnen maken.

Wat is bemiddeling of mediation?

Eigenlijk is het heel simpel: echtscheidingsbemiddeling of –mediation is de begeleiding van een onafhankelijke partij bij het regelen van een scheiding. Bij de bemiddeling of mediation bij een scheiding is het de bedoeling dat de partners samen een oplossing zoeken voor de problemen die er nog zijn en afspraken maken over hoe het verder moet na de scheiding. Dit is vooral belangrijk wanneer de partners samen (minderjarige) kinderen hebben.

Een scheidingsmediator of –bemiddelaar is onafhankelijk en kiest geen partij. Hierdoor blijkt het voor de meeste mensen mogelijk om (weer) met elkaar in gesprek te gaan. De belangrijkste voorwaarde voor het laten slagen van scheidingsbemiddeling of –mediation is dan ook dat beide partners hier voor openstaan en er samen het best van willen maken.

Voordelen van bemiddeling en mediation

Voor veel mensen blijkt het inschakelen van een bemiddelaar of mediator bij de scheiding een goede keus te zijn. De professionele hulp én het onpartijdige karakter van de bemiddelaar of mediator zorgen ervoor dat partners beter met elkaar kunnen praten en dat er duidelijke en concrete afspraken worden gemaakt. Scheidingsbemiddeling of –mediation levert dan ook de volgende voordelen op:

 • Er wordt sneller een oplossing gevonden voor problemen die tussen de partners in staan.
 • Conflicten worden opgelost, waardoor de partners ook na de scheiding nog samen door één deur kunnen.
 • Wanneer er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. De mediator of bemiddelaar kan hierin adviseren en bij helpen.
 • Door de expertise van de scheidingsbemiddelaar of –mediator kunnen (financiële en juridische) zaken sneller geregeld.
 • Wanneer er andere professionele hulp ingeschakeld moet worden, kan de bemiddelaar of mediator dit regelen. Hij of zij fungeert dan ook als contactpersoon.
 • De diensten van een bemiddelaar of mediator zijn goedkoper dan het voeren van een juridisch proces.
 • Wanneer de partners alles goed hebben afgesproken en problemen de wereld uit hebben geholpen, is het mogelijk om samen een echtscheidingsadvocaat in te huren die de scheiding aanvraagt bij de rechtbank.

Bemiddeling en mediation in vier stappen

Wie ervoor kiest om voor de echtscheiding bemiddeling of mediation in te schakelen, doorloopt de volgende vier stappen:

 1. De intake – In het eerste gesprek wordt door de scheidingsmediator of –bemiddelaar uitgelegd wat bemiddeling of mediation precies is en wat het inhoudt. Hierbij wordt ook een overeenkomst getekend waarin vastgelegd wordt dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat men vrijwillig meedoet en dat men actief mee zal doen aan de gesprekken. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de mediation of bemiddeling te stoppen, mocht één van de partijen dit willen.
 2. De verkenning – Onder begeleiding van de bemiddelaar of mediator wordt het probleem geanalyseerd en wordt er in kaart gebracht welke standpunten en belangen beide partijen hebben. Aan de hand hiervan, zal gezocht gaan worden naar een oplossing die in het belang is van beide partners (en indien van toepassing: de kinderen).
 3. De onderhandeling – Beide partners dienen oplossingen aan te dragen voor het probleem. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden, dat de oplossing een meerwaarde voor beide partijen heeft.
 4. Afspraken vastleggen – Wanneer alle afspraken gemaakt zijn, worden deze door de scheidingsbemiddelaar of –mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Daarmee is het bemiddelings- of mediationtraject succesvol afgesloten.

Let op de juiste kwalificaties

Bij het kiezen voor bemiddeling of mediation bij de scheiding moet men er rekening mee houden dat echtscheidingsbemiddelaar of –mediator een vrij beroep is. Hierdoor kan iedereen zich bemiddelaar of mediator noemen, wat er helaas voor zorgt dat niet iedereen evenveel expertise in huis heeft. Dit probleem is echter eenvoudig te vermijden door te kiezen voor een gecertificeerd mediator of bemiddelaar.

Professionals die werken als geregistreerd mediator of bemiddelaar zijn verplicht om zich ieder jaar bij te scholen en dienen zich te houden aan door de beroepsgroep opgestelde gedragsregels. Het is dan ook altijd aan te raden om in het geval van scheidingsbemiddeling of -mediation te kiezen voor iemand die hierbij aangesloten is.

Wat kost bemiddeling of mediation?

Eén van de grote voordelen van bemiddeling of mediation bij een echtscheiding is dat het veel goedkoper is dan het voeren van een juridisch proces. Bovendien kunnen de partners, na een succesvolle bemiddeling of mediation, ervoor kiezen om samen een echtscheidingsadvocaat in te huren. Wanneer er een overeenkomst over de scheiding is bereikt en de gemaakte afspraken op papier zijn gezet, is het namelijk niet nodig om allebei een eigen advocaat in te schakelen. Ook dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

Bovendien is het gebruikelijk dat beide partners de helft van de kosten van de scheidingsbemiddelaar of –mediator op zich nemen. Welk uurtarief de bemiddelaar of mediator hanteert verschilt per persoon. Ook loont het de moeite om te kijken of de verzekeraar (een deel van) de bemiddeling of mediation vergoedt.